ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | četrtek, 30. junij 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 8/21

DDV od A do Ž – kratko in jedrnato

Digitalna izvedba že na voljo
Obračunani DDV lahko bistveno vpliva na donosnost poslovanja. Osnove DDV bi zato morali poznati vsi, ki sklepajo posle za pravne osebe in zasebnike.

Napačno razumevanje osnovnih pravil obračunavanja DDV lahko precej vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški lahko mimogrede povečajo tudi za 22 %. Čeprav je večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje.

Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročijo, da so mnogi posli že od začetka vodeni narobe, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti DDV in ki praviloma pričakujejo, da bodo nastale nepravilnosti "uredili računovodje".

Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste, računovodje in druge, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin, v katere je vključen tudi vidik DDV.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno pravnim osebam v gospodarstvu in negospodarstvu ter zasebnikom. Prilagojeno je tistim, ki se z DDV srečujejo prvič ali občasno in tistim, ki želijo obnoviti osnovno znanje DDV.
SKLOP 1. Ali poznamo osnovna pravila obračunavanja DDV pri svojem poslu?
Predavatelj: mag. Mojca Zupančič

Zakaj vsefazni neto davek na končno potrošnjo in kaj za zavezanca to pomeni v praksi? | Kako ugotovimo, kolikšna bo naša obveznost do države iz naslova DDV? | Kaj je odbitni DDV? | Kateri so predpisi, ki urejajo področje DDV? | Kako se DDV prepleta z drugimi davki?

SKLOP 2. Kaj obdavčiti z DDV in česa nikakor ne?
Predavatelj:
mag. Mojca Zupančič

Kako se pravilno lotiti ugotavljanja obveznosti iz naslova DDV? | Kaj je z DDV obdavčljiv promet? | Kaj je promet zunaj sistema DDV? | Kako obravnavamo odškodnine, članarine in donacije ter kako sponzoriranje?

SKLOP 3. Kdaj moramo pridobiti ID-številko za DDV?
Predavatelj:
mag. Mojca Zupančič

Kdo je davčni zavezanec in kdaj mora vstopiti v sistem DDV (se identificirati)? | Razlikovanje med malim in identificiranim davčnim zavezancem | Razlikovanje med davčno številko in ID-številko za DDV | Zakaj moramo nujno preveriti veljavnost ID-številke tujih poslovnih partnerjev? | Kaj je obrnjena davčna obveznost?

SKLOP 4. Kako ravnamo po identifikaciji?
Predavatelj:
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Kakšne obveznosti in pravice prinaša identifikacija za DDV? | Kako zagotoviti, da bo DDV pravilno in pravočasno plačan? | O računu in drugih pomembnih listinah | Popravek napake in samoprijava | Ali je DDV odhodek (strošek)?

SKLOP 5. Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju s tujino?
Predavatelj:
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Katere obveznosti sproži nakup v tujini? | Kako dobavimo blago v tujino? | Kako ugotovimo, v kateri državi je treba obračunati DDV od opravljenih ali prejetih storitev, ko poslujemo s tujcem? | Kdaj je potrebna identifikacija za DDV v tujini in kdaj se uporabi unijska ureditev VEM?

SKLOP 6. Ali je naš posel oproščen DDV? Če ne, po kateri stopnji bo obdavčen?
Predavatelj:
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Kaj je oproščeno DDV? | Katere posledice ima opravljanje oproščenih dobav? | Kdaj smemo uporabiti nižjo stopnjo DDV? | Kaj je osnova za obračun DDV? | Tipični primeri in najpogostejše zmote o oprostitvah in stopnji DDV

Posvetovanje vodita mag. Mojca Zupančič in Barbara Prislan, univ. dipl. ekon..

Zaradi morebitnih sprememb in aktualnosti posameznih vsebin si Zveza RFR pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda sklopov in vsebine.
 

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Izvedba izobraževanja bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebne zaščitne ukrepe. Prosim, da upoštevate navodila NIJZ in v zaprte prostore vstopate z masko.

Zaradi vse slabših epidemioloških razmer smo se zaradi varnosti udeležencev odločili, da bomo posvetovanje izvedli le v digitalni obliki. Hvala za razumevanje.

POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si