ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | torek, 26. oktober 2021

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 11/20

DDV pri poslovanju s tujino: dileme in težave v praksi ter priprave na brexit

Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. decembra 2020.
Na posvetovanju boste lahko spoznali osnovna pravila pa tudi najpogostejše pasti in napake pri poslovanju s tujino. Svetovalci Zveze RFR vam bodo predstavili razlike, ki bodo nastale med obravnavo poslovanja z zavezanci iz držav članic EU in s tistimi iz tretjih držav, saj se nezadržno bliža brexit.
 
Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki v drugih državah nabavljajo blago oziroma storitve ali pa jih opravljajo v tujini oziroma za tujega naročnika – pravnim osebam zasebnega in javnega prava ter fizičnim osebam.
 
1. Kako pristopati in obravnavati storitev pri čezmejnih poslih
Predavatelj:
mag. Mojca Zupančič

Vse, kar ni dobava blaga, je opravljanje storitev. Nabor storitev je neskončen, mnoge so kompleksne in na trgu povsem nove. Za vsako tako storitev pa morajo davčni zavezanci vedeti, kje in kako jo obdavčiti.
 
Večni dilemi: blago ali storitev in posamična ali enotna storitev | Določitev kraja opravljene storitve | Pravila in pasti pri določanju kraja obdavčitve | Kje se pravila razlikujejo pri poslovanju znotraj EU in s tretjimi državami | Nastanek davčne obveznosti in pravilna obravnava predplačil | Kaj vse vpliva na pravico do odbitka DDV | Poročanje in evidentiranje
 
2. Kako opredeliti storitev – težave v praksi in novosti
Predavatelj:
mag. Mojca Zupančič

Napačna opredelitev vrste storitve pogosto privede tudi do napačne obdavčitve. Nezadostna seznanitev računovodje z vrsto in vsebino posla onemogoča pravilno davčno obravnavo. Nekatere primere sicer pojasnjuje sodna praksa Sodišča EU, a to ne zadošča.
 
Digitalne storitve s poudarkom na elektronsko opravljenih | Posebna ureditev VEM zdaj in v prihodnje | O izobraževanjih tako in drugače | Pravilna obravnava različnih posredniških storitev | Prevozne storitve znotraj in zunaj EU (blaga in potnikov) | Stalna poslovna enota za namene DDV | Novosti iz sodne prakse


3. Kako in kdaj obračunati DDV pri pridobitvah in dobavah blaga znotraj EU
Predavatelj:
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Pravila obračuna DDV pri dobavah in pridobitvah blaga pri poslih z zavezanci iz držav članic je treba še posebno dobro poznati, saj jih pristojni organi natančno nadzorujejo na podlagi mesečnih poročil, ki jim jih dostavljajo zavezanci.
 
Določitev kraja obdavčitve in davčne stopnje | Nastanek davčne obveznosti, tudi v primeru predplačil | Določitev davčne osnove za samoobdavčitev | Kasnejši popravki davčne osnove | Dobavitelj ali kupec blaga brez ID-številke za DDV | Pravi tristranski posli | Zaporedne dobave
 

4. Posebni primeri prometa blaga znotraj EU
Predavatelj:
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Tudi pri dobavah in pridobitvah blaga znotraj EU se pojavljajo posebnosti. Le če jih prepoznamo in poznamo Fursova navodila, jih lahko z vidika DDV pravilno obravnavamo.
 
Premiki blaga znotraj EU, pri katerih promet ne nastane | Skladiščenje na odpoklic leto dni po spremembah pravil | Dobave blaga na daljavo v letu 2021 in poročanje za leto 2020 | Dobave rabljenega blaga | Dobave blaga, ki so oproščene DDV
 
 
5. Kako in kdaj obračunati DDV pri uvozu in izvozu blaga
Predavatelj:
Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.

Če blago prestopi zunanjo mejo EU, je podvrženo carinski kontroli. Zavezanec mora sam ali prek zastopnika vložiti carinsko deklaracijo. Pri uvozu blaga lahko davčni zavezanec plača DDV na dva načina. Davčni zavezanec lahko uveljavlja oprostitev pri izvozu le, če ima dokazilo o izstopu blaga. Ta dokazila pa niso enaka kot tista, ki se uporabljajo pri prometu blaga znotraj EU.

Predložitev blaga in vložitev carinske deklaracije | Dva načina plačila DDV pri sprostitvi blaga v prosti promet | Kako o uvozu blaga poročati za namene DDV | Seznam uvoznih deklaracij na eDavkih | Na kratko o odložnih carinskih postopkih | Kdaj in kje vložiti carinsko deklaracijo za izvoz blaga | Dokazilo o izvozu blaga in evidentiranje za namene DDV
 
 
6. Zadnji napotki za pripravo na izstop Združenega kraljestva iz EU
Predavatelj:
Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.

Prehodno obdobje po izstopu Združenega kraljestva iz EU se bo končalo z 31. decembrom 2020. Po tem bo Združeno kraljestvo tretja država in zanjo bodo s carinskega vidika in vidika DDV veljala enaka pravila kot za preostale tretje države. Posebna pravila pa bodo naslednja štiri leta veljala za Severno Irsko.
 
Priprava na poslovanje z Združenim kraljestvom z vidika nakupa in prodaje blaga | Tranzitni postopek | Poseben status Severne Irske | Carinska identifikacijska oznaka EORI | Obračun DDV pri uvozu blaga v Združeno kraljestvo | Tristranski posli z Združenim kraljestvom | Zahtevki za vračilo DDV | Davčni zastopnik za zavezance s sedežem v Združenem kraljestvu

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Naročniška številka je navedena na zadnjem računu Zveze RFR. Če naročate prvič, pustite polje prazno.
Naročniška številka:
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si