ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sreda, 28. september 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 12/21

Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022

Digitalna izvedba (od 10. decembra)
Na posvetovanju bomo obravnavali ključne davčne novosti, ki vplivajo na najbolj aktualne teme ob prehodu v novo poslovno leto – na izplačila nagrad, vračila pomoči, darila, vidik DDV in podobne. Spoznali boste devet sprejetih interventnih zakonov in pogoje, pod katerimi državne pomoči ne bo treba vrniti. Predstavili bomo ugodnejšo davčno obravnavo izplačil za poslovno uspešnost pa tudi kako lahko na to izplačilo vplivajo interventni ukrepi. Predstavili bomo tudi vpliv prejete državne pomoči oziroma vračila na obdavčitev z akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Na posvetovanju bomo pregledno predstavili področje obdavčitve daril pa tudi novosti pri obdavčitvi z DDPO.

Posebno pozornost bomo namenili dilemam, ki jih je v praksi povzročila uveljavitev novih in spremenjenih posebnih ureditev za prodajo blaga na daljavo in opravljanje storitev končnim potrošnikom v drugih državah članicah. Opozorili bomo na morebitne zamude pri identifikaciji v posebne ureditve ter obdelali najpogostejše zmote in napake glede ureditev VEM.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno računovodjem, svetovalcem na računovodskem in davčnem področju ter obračunovalcem plač.

PROGRAM POSVETOVANJA

SKLOP 1. Okoliščine, ki lahko povzročijo vračilo prejete državne pomoči
Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Pregled interventnih zakonov | Vsebinski pregled okoliščin (nezadosten upad prihodkov, izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu in drugim, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, likvidacija družbe po ZGD-1, kršitve delovnopravne zakonodaje, pridobitev presežne državne pomoči, podjetje v težavah in druge okoliščine) | Pregled po institutih za samozaposlene (temeljni dohodek, oprostitev plačila prispevkov, delno povrnjen izgubljeni dohodek) | Pregled po institutih za delodajalce (nekriti fiksni stroški, pomoč pri izvedbi hitrih testov, oprostitev plačila prispevka za PIZ za delavce, krizni dodatek, čakanje na delo, delo s skrajšanim delovnim časom, karantena in višja sila, minimalna plača in financiranje regresa za leto 2021)


SKLOP 2. Poslovna uspešnost
Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Mesečno izplačilo in izplačilo enkrat na leto | Način izplačila | Pogoji za ugodnejšo davčno obravnavo po 44. členu ZDoh-2 | Merila in kriteriji, določeni v internem aktu ali kolektivni pogodbi | Vštevanje izplačila za poslovno uspešnost v osnovo za izračun nadomestila plače | Kdaj je izplačilo za poslovno uspešnost poslovodjem nezdružljivo s prejeto državno pomočjo

SKLOP 3. Dohodek iz dejavnosti v zvezi z državnimi pomočmi
Predavateljica: 
dr. Mateja Drobež Tomšič

Računovodska pravila in davčna obravnava | Mesečni temeljni dohodek (MDT) v letu 2021 | Vračilo MDT | Oprostitev plačila prispevkov | Karantena in višja sila za samozaposlene | Čakanje na delo | Skrajšani delovni čas | Delno kritje fiksnih stroškov

SKLOP 4. Darila zaposlenim in drugim z dohodninskega vidika
Predavateljica 
dr. Mateja Drobež Tomšič

Darila zaposlenim | Darila otrokom in drugim družinskim članom zaposlenih | Darila nekdanjim zaposlenim | Darila pogodbenikom | Darila poslovnim partnerjem | Darila kupcem

SKLOP 5. Spremembe pri DDPO v letu 2022
Predavateljica: 
dr. Mateja Drobež Tomšič

Rezervacije | Odpis terjatev – stečaji in prisilne poravnave | Amortizacija | Olajšava za zaposlovanje | Olajšava za investiranje v digitalni in zeleni prehod | Olajšava za praktično delo dijakov, študentov in vajencev | Olajšava za donacije | Druge spremembe

SKLOP 6. Ureditev VEM – težave in primeri iz prakse
Predavateljica: 
mag. Mojca Zupančič

Na kaj morajo paziti tisti, ki prodajajo blago na daljavo in opravljajo storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah | Pregled določil o kraju opravljenih storitev na tipičnih primerih | Kaj šteje za prodajo blaga na daljavo | Unijska ureditev VEM in posebna ureditev za rabljeno blago | Prijava v sistem VEM – kako, kdaj in kaj če zamudim | Obveznost izdaje računa in davčno potrjevanje | Evidence pri unijski ureditvi VEM | V katerih primerih pride v poštev uvozna ureditev VEM | Nakupi prek spletnih portalov

Z vami bodo dr. Mateja Drobež Tomšič, mag. Nina Scortegagna Kavčnik in mag. Mojca Zupančič.

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si