ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sobota, 03. junij 2023

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 1/23

Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2022

Posvetovanje v digitalni izvedbi bo na voljo od 20. januarja 2023
 
Tudi v javnem sektorju bodo roki za pripravo letnih poročil zelo kratki, zato bodo morale odgovorne službe svoje delo opraviti hitro in tudi kar se da kakovostno. Na posvetovanju bomo zato predstavili, kako najbolje pristopiti k pripravi letnega poročila ter vanj vključenih izkazov in poročil. Obravnavali bomo tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki je povezan z ugotovitvijo poslovnega izida. Na posvetovanju bomo osvetlili tudi najpomembnejše povezane teme, kot sta hramba knjigovodskih listin oziroma poslovnih knjig in priprava finančnega načrta za leto 2023.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?  
Posvetovanje je namenjeno tistim, ki vodijo računovodstvo v organizacijah javnega sektorja ter pripravljajo njihove izkaze in letna poročila. Namenjeno je tudi tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.
SKLOP 1. Preveritev postavk bilance stanja ter merjenje sredstev in obveznosti
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva | Terjatve in obveznosti | Usklajevanje z ustanoviteljem |Popis in knjiženje popisnih razlik

SKLOP 2. Ugotovitev poslovnega izida ter izkazovanje prihodkov in odhodkov
Predavateljica : mag. Andreja Mušič
Splošna pravila pripoznavanja prihodkov | Splošna pravila pripoznavanja odhodkov | Stroški storitev, materiala, dela in amortizacije |Posli prefakturiranja | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Ugotovitev poslovnega izida in knjiženje

SKLOP 3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb in druge aktualne teme
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Splošno in posebno o obračunu DDPO| Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter pripadajoči odhodki | Ugotavljanje davčne osnove | Olajšave | Obvezna revizija javnih zdravstvenih zavodov | Druge aktualne teme

SKLOP 4. Priprava računovodskega in poslovnega poročila
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Računovodsko poročilo | Računovodski izkazi | Računovodska pojasnila | Poslovno poročilo | Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih | Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ | Roki za letno poročanje | Premoženjska bilanca

SKLOP 5. Hramba knjigovodskih listin in poslovnih knjig
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Knjigovodske listine | Potrjevanje knjigovodskih listin| Elektronski dokumenti |Poslovne knjige | Načini hrambe |Roki hrambe

SKLOP 6. Priprava finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2023
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Priprava podatkov | Vsebina finančnega načrta | Sprejemanje finančnega načrta |Težave pri pripravi finančnih načrtov | Kadrovski načrt 
 
Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko.

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.
Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki na Posvetovanja se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.    

Za udeležbo na živem dogodku pa morate potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.    

Več informacij:
Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.  

Prijavite se s spodnjo spletno naročilnico.  
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si