ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | nedelja, 04. junij 2023

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 4/23

Obračun DDPO za leto 2022: spremembe, posebnosti in novosti

Maribor, 16. februar 2023 ob 9. uri v hotelu Piramida Maribor, Ulica heroja Šlandra 10
Ljubljana, 17. februar 2023 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Posvetovanje v digitalni izvedbi bo na voljo od 28. februarja 2023.
 
Sestavitev davčnega obračuna temelji na izkazu poslovnega izida, a je zaradi specifičnih davčnih pravil to opravilo polno posebnosti. Na posvetovanju bomo predstavili te posebnosti, ki veljajo pri prihodkih in odhodkih, ter obravnavali tudi davčne olajšave in še druge postavke, ki zahtevajo našo pozornost pri obračunu DDPO. Na posvetovanju bomo predstavili tudi novosti in spremembe pri davčnem obračunu za leto 2022, ki jim bomo morali slediti zaradi zakonskih sprememb.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki pripravljate obračun DDPO tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Zaradi sorodnih pristopov pri obravnavi davčnih posebnosti ga priporočamo tudi tistim, ki obračunavate davek od dejavnosti fizičnih oseb.
SKLOP 1. Splošno o izračunu DDPO
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Davčni zavezanci in davčna stopnja | Kraj delovanja poslovodstva | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij | Omejitev zmanjševanja davčne osnove | Obdavčitev poslovne enote | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka

SKLOP 2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Amortizacija in odpis | Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin | Amortizacija in oslabitev dobrega imena | Amortizacija pravice do uporabe sredstva (najemi) z novostmi za leto 2022

SKLOP 3. Prevrednotenja in odprava napak
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti ter odpisi poslovnih terjatev in obveznosti z novostmi za leto 2022 | Prevrednotenje zalog | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

SKLOP 4. Nepriznani odhodki in nekateri omejeno priznani odhodki
Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič
Davčno nepriznani odhodki | Poslovno nepotrebni odhodki | Stroški reprezentance in nadzornih organov z novostmi v letu 2022 | Stroški dela, bonitete in povračila stroškov | Rezervacije in aktuarski preračuni z novostmi za leto 2022 | Odprava dvojne obdavčitve in neobdavčitve

SKLOP 5. Poslovanje med povezanimi osebami
Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič
Prodaje blaga, storitev in neopredmetenih sredstev | Posojila med povezanimi osebami – obrestna mera | Davčna obravnava presežnih posojil

SKLOP 6. Davčna izguba in davčne olajšave
Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič
Davčna izguba | Splošno o davčnih olajšavah | Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje z novostmi v letu 2022 | Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | Olajšava za donacije z novostmi za leto 2022 | Nova olajšava za digitalni in zeleni prehod v letu 2022
IZVEDBA, TERMINI IN CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko.

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.
Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki na Posvetovanja se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.

Za udeležbo na živem dogodku pa morate potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Prijavite se s spodnjo spletno naročilnico.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si