ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sreda, 28. september 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 3/22

Posebnosti obračuna DDPO za leto 2021 z novostmi za leto 2022

Posvetovanje v digitalni izvedbi na voljo od 25. februarja 2022.
Čeprav obračun davka od dohodkov pravnih oseb temelji na izkazu poslovnega izida, se pri pripravi tega obračuna srečujemo s številnimi posebnostmi – zaradi njih se poslovni izid in davčna osnova razhajata. Na posvetovanju bomo med drugim podrobneje govorili tudi o vplivu prejetih državnih pomoči na davčno osnovo pri različnih vrstah davčnih zavezancev. V okviru posvetovanja bomo predstavili vse najpomembnejše novosti, ki začnejo veljati z letom 2022.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno vsem, ki pripravljate obračun davka od dohodkov pravnih oseb, tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Zaradi sorodnih pristopov pri obravnavi davčnih posebnosti ga priporočamo tudi tistim, ki obračunavate davek od dejavnosti fizičnih oseb.

PROGRAM POSVETOVANJA

SKLOP 1. Splošno o izračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik

Davčni zavezanci in davčna stopnja | Kraj delovanja poslovodstva | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Vpliv državnih pomoči na davčno osnovo | Omejitev zmanjševanja davčne osnove | Obdavčitev poslovne enote | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka

SKLOP 2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine
Predavatelj:
dr. Matjaž Prusnik

Amortizacija in odpis | Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin | Amortizacija in oslabitev dobrega imena | Amortizacija pravice do uporabe sredstva (najemi) z novostmi za leto 2022

SKLOP 3. Prevrednotenja in odprava napak
Predavatelj: 
dr. Matjaž Prusnik

Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti ter odpisi poslovnih terjatev in obveznosti z novostmi za leto 2022 | Prevrednotenje zalog | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

SKLOP 4. Nepriznani odhodki in nekateri omejeno priznani odhodki
Predavatelj: 
dr. Mateja Drobež Tomšič

Davčno nepriznani odhodki | Poslovno nepotrebni odhodki | Stroški reprezentance in nadzornih organov z novostmi v letu 2022 | Stroški dela, bonitete in povračila stroškov | Rezervacije in aktuarski preračuni z novostmi za leto 2022 | Odprava dvojne obdavčitve in neobdavčitve

SKLOP 5. Poslovanje med povezanimi osebami
Predavateljica: 
dr. Mateja Drobež Tomšič

Prodaje blaga, storitev, neopredmetenih sredstev | Posojila med povezanimi osebami – obrestna mera | Davčna obravnava presežnih posojil 

SKLOP 6. Davčna izguba in davčne olajšave
Predavateljica: 
dr. Mateja Drobež Tomšič

Davčna izguba | Splošno o davčnih olajšavah | Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje z novostmi v letu 2022 | Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | Olajšava za donacije z novostmi za leto 2022 | Nova olajšava za digitalni in zeleni prehod v letu 2022

Z vami bosta dr. Matjaž Prusnik in dr. Mateja Drobež Tomšič.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki paketa Posvetovanja digital ali Posvetovanja plus se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.
Za udeležbo na živem dogodku morate naročniki paketa Posvetovanja v živo ali Posvetovanja plus potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.

Če posvetovanje v živo odpade, boste naročniki paketa Posvetovanja v živo po elektronski pošti prejeli povezavo do digitalne izvedbe posvetovanja. Povezava je veljavna 30 dni. Naročniki paketa Posvetovanja plus pa dostopate do digitalnih posvetovanj neomejeno v času naročnine.
 
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si