ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | ponedeljek, 24. januar 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 5/21

Povračila stroškov v javnem sektorju ter poročanje in popravki obrazcev REK-1

Posvetovanje v digitalni izvedbi že na voljo
Uporabniki v javnem sektorju so velikokrat v dilemi, kako pravilno obračunati znesek povračila stroškov, ki je pravica delavca in hkrati obveznost delodajalca. Na posvetovanju se bomo zato poglobili v povračila stroškov, ki pripadajo javnim uslužbencem – kot so prevoz na delo in z njega, prehrana na delu, stroški na službeni poti, pa tudi jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in ne nazadnje regres za letni dopust.

Na posvetovanju bomo pregledali vsa pravila poročanja na obrazcih REK-1, zaradi pogostih napak pa tudi pravila in možnosti, ki jim sledimo pri popravljanju teh obrazcev. Svetovalci Zveze RFR bodo predstavili tudi praktične zglede nekaterih primerov poročanj, predvsem tistih, pri katerih je pri prvotnem poročanju prišlo do napak.

Predpisi o povračilih stroškov so se spremenili. Da boste seznanjeni z novostmi, smo objavili dodatni sklop, v katerem so pojasnjene spremembe predpisov.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem v javnem sektorju, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo ter obračun povračil stroškov. Posvetovanje je namenjeno tudi vsem, ki pripravljajo obrazce REK-1 in njihove popravke.
SKLOP 1. Povračila stroškov pri delu na sedežu delodajalca
Predavatelj: mag. Jana Trbižan

Prevoz na delo | Izjava o prevozu na delo | Javni prevoz in kilometrina | Dnevna ali mesečna vozovnica | Prevoz na delo v primeru več delodajalcev | Prevoz na delo v primeru več lokacij opravljanja dela | Kdaj povračilo v velikosti 8 %, kdaj 18 % in kdaj 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov | Prevoz na delo v primeru krajšega delovnega časa | Regres za prehrano na delu | Regres za prehrano v primeru več delodajalcev | Regres za prehrano v primeru krajšega delovnega časa | Knjiženje prevoza na delo in prehrane na delu

SKLOP 2. Povračila stroškov pri delu zunaj sedeža delodajalca
Predavatelj: mag. Jana Trbižan

Povračilo stroškov za delo na domu | Stroški službenih poti po Sloveniji | Stroški službenih poti v tujino | Dnevnice | Priznavanje časa na službenih poteh | Nadomestilo za ločeno življenje | Terenski dodatek | Knjiženje povračil stroškov

SKLOP 3. Regres za letni dopust
Predavatelj: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Pravica do regresa | Minimalna velikost regresa | Izračun sorazmernega dela regresa | Različne velikosti regresa | Rok za izplačilo regresa | Rok za izplačilo regresa, če je delavec zaposlen med letom ali če gre za prenehanje delovnega razmerja | Izplačilo regresa v dveh delih | Nedenarno izplačilo regresa | Davčna obravnava regresa

SKLOP 4. Druga povračila stroškov
Predavatelj: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Odpravnina zaradi odpovedi iz poslovnega razloga, nesposobnosti ali nezmožnosti opravljanja dela | Odpravnina pri izteku pogodbe za določen čas | Odpravnina ob upokojitvi | Davčna obravnava odpravnin | Odpravnina pri poslovodnih osebah in prokuristih | Jubilejna nagrada – delovnopravni in davčni vidik | Solidarnostna pomoč – delovnopravni in davčni vidik

SKLOP 5. Poročanje na obrazcih REK-1 in vrste popravkov teh obrazcev
Predavatelj: dr. Mateja Drobež Tomšič

Osnovna pravila poročanja na obrazcih REK-1 | Original z oznako O – original | Original z oznako R – oddaja z upravičeno zamudo | Original z oznako I – samoprijava | Vrste oznak popravkov dokumentov | Popravek z oznako S – storno | Popravek z oznako P – popravek v 60 dneh | Popravek z oznako Z – zmanjšanje davčne obveznosti | Popravek z oznako I – Samoprijava | Popravek z oznako V – povečanje in zmanjšanje davčne obveznosti | Popravek z oznako A – analitični popravek

SKLOP 6. Zgledi poročanj na obrazcu REK-1
Predavatelj: dr. Mateja Drobež Tomšič

Napaka pri obračunu plače | Napaka pri obračunu prispevkov | Napaka pri obračunu nadomestila plače | Napačen obračun dajatev pri izplačilu poslovne uspešnosti | Napaka pri izplačilu jubilejne nagrade | Prekvalifikacija potnih stroškov v plačo v DIN | Nevračilo regresa ob prekinitvi delovnega razmerja | Vračilo dela obdavčenega regresa | Popravek obračuna po sodbi delovnega sodišča | Doplačilo dela plače za pretekla leta po sodbi delovnega sodišča | Poračun plače za daljše obdobje zaradi delodajalčeve napake

SKLOP 7. Povračila stroškov pri delu na sedežu delodajalca in zunaj njega - spremembe od 1. junija 2021
Predavatelj: mag. Jana Trbižan

Prevoz na delo | Prevoz na delo v primeru več lokacij opravljanja dela | Regres za prehrano na delu | Povračilo za prehrano na službeni poti | Terenski dodatek

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva. Če se odločite za nakup obeh posvetovanj (5/21 in 6/21), vam za drugo posvetovanje priznamo 60 % popusta. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si