ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | ponedeljek, 24. januar 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 6/21

Povračila stroškov v zasebnem sektorju in napake pri poročanju na obrazcih REK-1

Posvetovanje v digitalni izvedbi že na voljo
Na posvetovanju bomo podrobno predstavili delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov v zasebnem sektorju. Obravnavali bomo predvsem stroške, ki nastanejo z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.

Posebno pozornost bomo posvetili pravilnemu poročanju na obrazcih REK-1, najpogostejšim napakam pri tem poročanju ter pravilom in možnostim, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak. Svetovalci Zveze RFR bodo predstavili tudi zglede iz prakse, predvsem tiste, pri katerih pride do napak pri prvotnem poročanju.

Spremenjena je bila Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Spreminja se davčna obravnava povračila stroškov za prevoz na delo in z njega. Spremembe se nanašajo tako na zasebni kot tudi na javni sektor. S temi pravili se ne posega v pravico delavcev do tega povračila, ampak se s to uredbo določa le neobdavčen znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z njega. Za zasebni sektor so se začele te spremembe uporabljati za september 2021, za javni sektor pa za julij 2021. Spreminja se tudi ureditev obdavčitve nagrad vajencem.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem v zasebnem sektorju, ki obračunavajo povračila stroškov oziroma so odgovorni za pravilnost teh obračunov. Posvetovanje je namenjeno tudi vsem, ki obračunavajo plače in druge dohodke fizičnih oseb in o tem poročajo na obrazcih REK-1.
SKLOP 1. Prevoz na delo in z njega ter regres za prehrano
Predavatelj: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Določitev velikosti prevoza na delo in z njega | Izjava o prevozu na delo | Javni prevoz in kilometrina | Izračunavanje povračil prevoza v primeru, da delavec na delu ni prisoten celoten mesec | Prevoz na delo v primeru več delodajalcev | Prevoz na delo v primeru več lokacij opravljanja dela | Prevoz na delo v primeru krajšega delovnega časa | Prevoz na delo v primeru deljenega delovnega časa | Povečanje stroškov prevoza zaradi selitve delavca | Povračilo stroškov prevoza v primeru uporabe službenega vozila v zasebne namene | Določanje velikosti regresa za prehrano | Regres za prehrano v primeru več delodajalcev | Regres za prehrano v primeru krajšega delovnega časa | Regres za prehrano v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa|

SKLOP 2. Opravljanje dela zunaj sedeža delodajalca
Predavatelj: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Povračilo stroškov pri delu na domu | Vsebina potnega naloga | Priznavanje delovnega časa na službeni poti | Povračilo dejanskih stroškov na službeni poti in dokazila | Akontacija za službeno potovanje | Velikost in način izračuna velikosti dnevnice za službeno potovanje po Sloveniji in v tujini | Izračun dnevnice za službeno pot za več držav | Kilometrina na službeni poti | Nadomestilo za ločeno življenje | Terenski dodatek | Letni dopust delavca v kraju službene poti |

SKLOP 3. Regres za letni dopust
Predavatelj: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Pravica do regresa | Minimalna velikost regresa | Izračun sorazmernega dela regresa | Različne velikosti regresa | Rok za izplačilo regresa | Rok za izplačilo regresa, če je delavec zaposlen med letom ali če gre za prenehanje delovnega razmerja | Izplačilo regresa v dveh delih | Nedenarno izplačilo regresa | Davčna obravnava regresa

SKLOP 4. Druga povračila stroškov
Predavatelj: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Odpravnina zaradi odpovedi iz poslovnega razloga, nesposobnosti ali nezmožnosti opravljanja dela | Odpravnina pri izteku pogodbe za določen čas | Odpravnina ob upokojitvi | Davčna obravnava odpravnin | Odpravnina pri poslovodnih osebah in prokuristih | Jubilejna nagrada – delovnopravni in davčni vidik | Solidarnostna pomoč – delovnopravni in davčni vidik

SKLOP 5. Poročanje na obrazcih REK-1 in vrste popravkov teh obrazcev
Predavatelj: dr. Mateja Drobež Tomšič

Osnovna pravila poročanja na obrazcih REK-1 | Original z oznako O – original | Original z oznako R – oddaja z upravičeno zamudo | Original z oznako I – samoprijava | Vrste oznak popravkov dokumentov | Popravek z oznako S – storno | Popravek z oznako P – popravek v 60 dneh | Popravek z oznako Z – zmanjšanje davčne obveznosti | Popravek z oznako I – Samoprijava | Popravek z oznako V – povečanje in zmanjšanje davčne obveznosti | Popravek z oznako A – analitični popravek

SKLOP 6. Zgledi poročanj na obrazcu REK-1
Predavatelj: dr. Mateja Drobež Tomšič

Napaka pri obračunu plače | Napaka pri obračunu prispevkov | Napaka pri obračunu nadomestila plače | Napačen obračun dajatev pri izplačilu poslovne uspešnosti | Napaka pri izplačilu jubilejne nagrade | Prekvalifikacija potnih stroškov v plačo v DIN | Nevračilo regresa ob prekinitvi delovnega razmerja | Vračilo dela obdavčenega regresa | Popravek obračuna po sodbi delovnega sodišča | Doplačilo dela plače za pretekla leta po sodbi delovnega sodišča | Poračun plače za daljše obdobje zaradi delodajalčeve napake

SKLOP 7. Spremembe davčne uredbe o povračilih stroškov
Predavatelj: dr. Mateja Drobež Tomšič
 
Spremembe pri obdavčitvi povračil stroškov prevoza na delo | Spremembe pri obdavčitvi nagrad vajencev

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Če se odločite za nakup obeh posvetovanj (5/21 in 6/21), vam za drugo posvetovanje priznamo 60 % popusta. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si