Dobrodošli na strani izobraževanj Zveze RFR.

Za dostop do vaših izobraževanj se morate prijaviti.

Prijava
Loading...
POSVETOVANJE 9/22

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

Posvetovanje v digitalni izvedbi bo na voljo od 30. novembra 2022.
Poslovno leto boste zaključili pravilneje, uspešneje in z manj stresa, če boste že pred koncem leta preverili pravilnost pripoznavanja poslovnih dogodkov. S tem namenom bomo na posvetovanju osvetlili tista področja, ki jim morajo organizacije posvetiti še posebno skrbnost: vrednotenje in razvrščanje sredstev in obveznosti ter pripoznavanje prihodkov in odhodkov. Dotaknili se bomo tudi aktualnih področij računovodenja v letu 2022 – ta se nanašajo na razvrščanje obveznosti po ročnosti, pripoznavanje učinkov v zvezi s prejetimi in danimi dobropisi, pa tudi še vedno aktualnih izzivov v zvezi v z vračanjem državnih pomoči in računovodenjem projektov. Zaradi številnih primerov zapiranja družb po skrajšanem postopku bomo pregledali zahteve glede računovodenja in poročanja v takšnih primerih. Dotaknili se bomo tudi aktivnosti, ki nas čakajo v prihodnjih letih.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo pri pripravi zaključnega računa, pa tudi odgovornim za te aktivnosti in vodjem organizacij.
 
SKLOP 1. Pregled zahtev ZGD-1 o poročanju in poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta 
Predavatelj: dr. Marjan Odar
Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in zavezanci | Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije

SKLOP 2. Kaj nas čaka v prihodnje v zvezi s poročanjem in računovodenjem
Predavatelj: dr. Marjan Odar
Direktiva CSRD | Predlog Evropskih standardov o trajnostnem poročanju
 
SKLOP 3. Poudarki izkazovanja prihodkov in odhodkov, ki jim je treba posvetiti pozornost pred zaključevanjem leta 
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Poudarki, pomembni za pripoznavanje (časovno, vrednostno) | Odloženi in vračunani prihodki in odhodki | Trenutek pripoznavanja prihodkov | Posli "prefakturiranja" 

SKLOP 4. Pregled aktualnih področij v letu 2022 
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Razvrščanje obveznosti po ročnosti | Vračila državnih pomoči | Računovodenje projektov | Pripoznavanje učinkov v zvezi z dobropisi | Razvrščanje osnovnih sredstev in dobe koristnosti

SKLOP 5. Zapiranje družb po skrajšanem postopku 
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Pravna podlaga | Računovodska podlaga | Vodenje poslovnih knjig v času postopka | Poročanje (roki in vsebina)
 
Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko.

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.
Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki paketa Posvetovanja digital ali Posvetovanja plus se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.
Za udeležbo na živem dogodku morate naročniki paketa Posvetovanja v živo ali Posvetovanja plus potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.

Če posvetovanje v živo odpade, boste naročniki paketa Posvetovanja v živo po elektronski pošti prejeli povezavo do digitalne izvedbe posvetovanja. Povezava je veljavna 30 dni. Naročniki paketa Posvetovanja plus pa dostopate do digitalnih posvetovanj neomejeno v času naročnine.
 
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si