ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | torek, 26. oktober 2021

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 09/20

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. decembra 2020.
Leto 2020 je bilo izjemo turbulentno, kar se bo odražalo tudi v računovodskih izkazih organizacij. Zato bomo na posvetovanju pozornost namenili predvsem tistim področjem, ki zaradi epidemije COVID-19 vplivajo na merjenje in vrednotenje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Osvetlili bomo presojo precenjenosti sredstev v povezavi s slabitvami opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, terjatev in finančnih naložb. Če bodo organizacije reorganizirale svoje poslovanje, bodo morale presoditi morebitno potrebo po oblikovanju rezervacij. Pri prihodkih bomo dali poudarek pogojem pripoznavanja in odlaganja prihodkov, obdelali pa bomo tudi vračila neupravičeno prejetih državnih pomoči.
 
Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo zaključnega računa.
1. Pregled zahtev ZGD-1 o poročanju in poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta
Predavatelj:
dr. Marjan Odar

Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in zavezanci | Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije
 
2. Najemi – spremembe najemnih pogodb in odpust najemnin v času COVID-19
Predavatelj:
dr. Marjan Odar

Spremembe najemnih pogodb | Sprememba najema, ki je ločen najem | Sprememba najema, ki ni ločen najem | Odpust najemnine pri najemnikih v času COVID-19
 
3. Poudarki glede izkazovanja prihodkov
Predavatelj:
mag. Andreja Bajuk Mušič

Prihodki – poudarki, pomembni za pripoznanje (časovno, vrednostno) | Odlaganje prihodkov | Vračunavanje prihodkov | Pripoznavanje prihodkov pri posebnih poslih prodaje
 
4. Izkazovanje prihodkov v zvezi z državnimi pomočmi in obveznost vračila
Predavatelj:
mag. Andreja Bajuk Mušič

Vrste državnih pomoči | Začetno pripoznanje prejete državne pomoči | Kasnejši dogodki v zvezi z državno pomočjo | Pripoznavanje prihodkov v zvezi s prejemom državne pomoči
 
5. Poudarki glede izkazovanja odhodkov
Predavatelj:
mag. Andreja Bajuk Mušič​

Odhodki – poudarki, pomembni za pripoznavanje (časovno, vrednostno) | Odlaganje stroškov | Vračunavanje stroškov | Prevrednotovalni odhodki – vpliv COVID-19 | Popis in inventurni primanjkljaji
 

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje in nanj prejeli odgovor izvajalca posvetovanj. V okviru platforme za ogled videovsebin boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem. Vprašanja lahko postavite najkasneje 24 ur pred objavo posvetovanja.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Naročniška številka je navedena na zadnjem računu Zveze RFR. Če naročate prvič, pustite polje prazno.
Naročniška številka:
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si