ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sreda, 28. september 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 10/21

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

Digitalna izvedba že na voljo
Pred zaključkom poslovnega leta morajo računovodstva določenih in drugih uporabnikov pregledati, urediti in uskladiti računovodske postavke, ki imajo vpliv na uspešnost poslovanja. Zato bomo podrobneje predstavili najpomembnejše vidike priprave podatkov ter usklajevanja sredstev in obveznosti do njihovih virov. Poseben poudarek bomo namenili pripravi podatkov za ugotavljanje rezultata poslovanja po dejavnostih in s tem povezanim izplačilom delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti. Spoznali boste tudi pripravo na končne obračune davčnih obveznosti, kot sta obračun DDPO in obračun DDV.

KOMU JE NAMENJENO POSVETOVANJE?
 
Posvetovanje je namenjeno računovodjem pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom.
 
PROGRAM POSVETOVANJA

SKLOP 1. Obravnava nekaterih vrst sredstev in obveznosti
Predavateljica:
mag. Jana Trbižan
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva | Oblikovanje virov sredstev | Pokrivanje stroškov amortizacije | Kupnine in odškodnine od odtujenih osnovnih sredstev | Kdaj uporabiti časovne razmejitve | Terjatve in obveznosti

SKLOP 2. Usklajevanja za letno poročanje
Predavateljica:
mag. Jana Trbižan
Preveritev obračunov in knjiženj računovodskih postavk | Usklajevanje računovodskih postavk | Usklajevanje z dejanskim stanjem | Popis in knjiženje popisnih razlik | Usklajevanje z ustanoviteljem

SKLOP 3. Ugotavljanje rezultata poslovanja po dejavnostih
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Javna služba | Tržna dejavnost | Razporejanje prihodkov in stroškov na dejavnosti | Ugotavljanje rezultata poslovanja po dejavnostih | Knjiženje in razporeditev rezultata po namenih uporabe

SKLOP 4. Priprave na obračun DDPO
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Splošno in posebno o obračunu DDPO | Pridobitni in nepridobitni prihodki | Priznani in nepriznani odhodki | Vzpostavitev evidenc | Sorazmernost ali ločene evidence | Obravnava davčne izgube | Davčne olajšave | Spremembe pravilnika

SKLOP 5. Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Obravnava plačila iz javnih sredstev v sistemu DDV | Kako pripoznati in ločiti posamezne vrste obdavčenega in neobdavčenega prometa oziroma dejavnosti | Vzpostavitev evidenc | Odbitni delež | Sprememba odbitnega deleža in poprave odbitka DDV

SKLOP 6. Obravnava delovne uspešnosti v javnem sektorju s poudarkom na delovni uspešnosti iz tržne dejavnosti
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Katere delovne uspešnosti se izplačujejo v javnem sektorju | Priprava podatkov za obračun delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti | Obračun in izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti| Knjiženje delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti

Posvetovanje vodita mag. Jana Trbižan in dr. Matjaž Prusnik.

 

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Zaradi vse slabših epidemioloških razmer smo se zaradi varnosti udeležencev odločili, da bomo posvetovanje izvedli le v digitalni obliki. Hvala za razumevanje.
 
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si