ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | torek, 26. oktober 2021

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 08/20

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

Posvetovanje v digitalni izvedbi, december 2020.
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. decembra 2020.
 
VSEBINA POSVETOVANJA
Pred zaključkom poslovnega leta bomo ob splošnih vodilih glede priprav na poročanje podrobneje pregledali tiste računovodske postavke, ki imajo pomemben vpliv na poslovanje določenih in drugih uporabnikov, na usklajevanje terjatev in obveznosti ter na obravnavanje poslovnega izida. Spoznali boste tudi pripravo na končne obračune davčnih obveznosti, kot sta obračun DDPO in obračun DDV, ter aktualne teme s področja obračunov in knjiženja –delovna uspešnost, povračila stroškov in podobno.
 
Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno računovodjem pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom, posebej še ustanoviteljem in financerjem določenih uporabnikov, ki pripravljajo razpise, pogodbe in druge dokumente za črpanje proračunskih sredstev.
1. Obravnava nekaterih vrst sredstev in obveznosti
Predavatelj:
mag. Milenka Čižman

Oblikovanje obveznosti do virov sredstev | Obravnava stvarnega premoženja – opredmetenih osnovnih sredstev | Knjiženje pri pridobitvah, spremembah in odtujitvah opredmetenih osnovnih sredstev | Terjatve in obveznosti
 
2. Obravnava prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida
Predavatelj:
mag. Milenka Čižman

Pripoznanje prihodkov po SRS 15 | Prodaja proizvodov in storitev | Prihodki iz javnih sredstev | Povezava časovnih razmejitve in prihodkov | Pripoznanje odhodkov | Knjiženje nekaterih izbranih prihodkov in odhodkov | Poslovni izid – kdaj ugotovljeni in kdaj izračunani | Kako porabiti poslovni izid
 
3. Priprave na obračun DDPO
Predavatelj:
dr. Matjaž Prusnik

Splošno in posebno o obračunu DDPO | Pridobitni in nepridobitni prihodki | Ugotovitev pridobitnih in nepridobitnih odhodkov | Priznani in nepriznani odhodki | Izračun sorazmernega dela odhodkov ali ločena evidenca | Obravnava davčne izgube | Davčne olajšave | Izračun osnove za davek

4. Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV
Predavatelj:
dr. Matjaž Prusnik

Vpliv oproščene in neobdavčljive dejavnosti na odbitek DDV | Kako pripoznati in ločiti posamezne vrste obdavčenega in neobdavčenega prometa oziroma dejavnosti | Ločeno spremljanje dejavnosti v računovodskih evidencah | Odbitni delež | Sprememba odbitnega deleža in popravek odbitka DDV

5. Potrebna usklajevanja za letno poročanje
Predavatelj:
dr. Matjaž Prusnik

Kaj vse zajema letno poročanje | Usklajevanje računovodskih postavk | Usklajevanje z ustanoviteljem | Usklajevanje z dejanskim stanjem | Izvedba letnega popisa | Popisno poročilo | Knjiženje popisnih razlik
 
6. Obravnava delovne uspešnosti v javnem sektorju, s poudarkom na redni delovni uspešnosti
Predavatelj:
mag. Jana Trbižan

Katere delovne uspešnosti se izplačujejo | Obračun redne delovne uspešnosti | Priprava podatkov za obračun | Uporaba pripravljenih tabel MJU | Knjiženje delovne uspešnosti
 

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje in nanj prejeli odgovor izvajalca posvetovanj. V okviru platforme za ogled videovsebin boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem. Vprašanja lahko postavite najkasneje 24 ur pred objavo posvetovanja.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Naročniška številka je navedena na zadnjem računu Zveze RFR. Če naročate prvič, pustite polje prazno.
Naročniška številka:
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si