Dobrodošli na strani izobraževanj Zveze RFR.

Za dostop do vaših izobraževanj se morate prijaviti.

Prijava
Loading...
POSVETOVANJE 8/22

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju in aktualne teme

V digitalni izvedbi bo na voljo od 22. novembra 2022.

V obdobju, ko zaključujemo poslovno leto 2022, morajo tudi v računovodskih službah javnega sektorja pregledati, urediti in uskladiti postavke, ki izkazujejo uspešnost poslovanja. Zato bomo na posvetovanju podrobneje obravnavali nekatere vrste prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti. Poseben poudarek bomo namenili razlikovanju med investiranjem in vzdrževanjem sredstev. Zaradi številnih dilem v praksi bomo odgovorili tudi na vprašanja glede povračil nekaterih stroškov službenih poti, tako po delovnopravni kot po davčni zakonodaji. Predstavili vam bomo tudi praktične vidike obračunov davčnih obveznosti, kot sta obračun DDV s poudarkom na spremembi odbitnega deleža in na popravku odbitka DDV ter obračun DDPO.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
 
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike ter pripravljajo izkaze in letna poročila. Namenjeno je tudi vsem tistim v javnem sektorju, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.
 
SKLOP 1. Računovodska obravnava nekaterih postavk 
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Pripoznavanje in knjiženje prihodkov in odhodkov | Neplačani prihodki in odhodki | Stroški po naravnih vrstah | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Ustrezna uporaba časovnih razmejitev | Splošni sklad in sredstva v upravljanju  

SKLOP 2. Razlikovanje med investiranjem in vzdrževanjem
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Investiranje | Povečanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Vzdrževanje | Investicijsko vzdrževanje | Tekoče vzdrževanje | Prejem sredstev za investicije in za vzdrževalna dela

SKLOP 3. Usklajevanja za letno poročanje
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Preveritev knjiženj | Usklajevanje računovodskih postavk | Usklajevanje z dejanskim stanjem | Usklajevanje z ustanoviteljem | Popis in knjiženje popisnih razlik  

SKLOP 4. Izbrana povračila stroškov službenih poti 
Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Kilometrina na službeni poti | Priznavanje časa na službenih poteh | Dnevnice | Zmanjšanje dnevnic za zagotovljene obroke | Davčna obravnava dnevnic | Knjiženje kilometrine in dnevnic

SKLOP 5. Priprave na obračun DDPO
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Splošno in posebno o obračunu DDPO | Pridobitni in nepridobitni prihodki | Priznani in nepriznani odhodki | Vzpostavitev evidenc | Sorazmernost ali ločene evidence | Obravnava davčne izgube | Davčne olajšave 

SKLOP 6. Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV
Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
DDV pri poslovanju v tujem imenu in za tuj račun | Obravnava plačila iz javnih sredstev v sistemu DDV | Evidentiranje obdavčenega, oproščenega in neobdavčljivega prometa | Odbitni delež | Sprememba odbitnega deleža | Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih in nepremičninah
 
Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko.

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.
Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki paketa Posvetovanja digital ali Posvetovanja plus se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.
Za udeležbo na živem dogodku morate naročniki paketa Posvetovanja v živo ali Posvetovanja plus potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.

Če posvetovanje v živo odpade, boste naročniki paketa Posvetovanja v živo po elektronski pošti prejeli povezavo do digitalne izvedbe posvetovanja. Povezava je veljavna 30 dni. Naročniki paketa Posvetovanja plus pa dostopate do digitalnih posvetovanj neomejeno v času naročnine.
 
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si