ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sreda, 28. september 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 9/21

Projekti v javnem sektorju – DDV in računovodska obravnava

Digitalna izvedba že na voljo
Organizacije, ki razpisujejo in prejemajo nepovratna sredstva za izvajanje projektov iz proračuna Republike Slovenije in EU, imajo velikokrat težave pri obravnavi s tem povezanih poslovnih dogodkov, tako z vidika DDV kot tudi knjiženja. Pri izvedbi, administriranju in knjiženju projektov se tako pri pripravljavcih razpisov kot tudi pri izvajalcih projektov pojavlja veliko dilem.

Na posvetovanju bomo pojasnili različne promete z vidika DDV in kako jih obravnavati v povezavi s projekti. Pojasnili bomo, kako ustrezno knjižiti poslovne dogodke, povezane s projekti, da bo poraba sredstev dokazljiva tudi s knjigovodskega vidika. Odgovorili vam bomo tudi na pogosta vprašanja, ki si jih zastavljate v povezavi s projekti.

KOMU JE NAMENJENO POSVETOVANJE?

Na posvetovanje vabimo zaposlene v javnih zavodih in agencijah, občinah in državnih organih, javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava. Posvetovanje je namenjeno osebam, ki pri financerjih pripravljajo razpise za projekte ter preverjajo njihovo izvedbo in poročanje. Namenjeno je tudi tistim, ki projekte izvajajo, knjižijo in poročajo o njihovi izvedbi, med katerimi so tako identificirani za DDV kot tudi tisti, ki niso.

 
SKLOP 1. Identifikacija za DDV: da ali ne?
Predavateljica: Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Kateri prometi so obdavčljivi in kateri neobdavčljivi | Kateri promet je obdavčen in kateri oproščen | Kateri promet se všteva v prag 50.000 EUR | Obravnava subvencij in dotacij | Račun ali zahtevek

SKLOP 2. Davčne posledice vstopa v sistem DDV in izstopa iz njega
Predavateljica:
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Obveznosti, ki jih prinese identifikacija za DDV | Odbitek DDV | Kaj z DDV, plačanim pred identifikacijo | Ravnanje zavezancev, ki nimajo pravice do 100-odstotnega odbitka DDV | Kako se obračuna DDV ob izstopu iz sistema | Prodaja sredstev, nabavljenih pri projektu

SKLOP 3. Najpogostejše dileme o DDV pri projektih
Predavateljica:
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Ali naj se organizacija identificira za DDV le zaradi projekta | Fursovo potrdilo, da organizacija ne odbija DDV | Ali lahko odbijamo DDV, če nimamo obdavčenega prometa | Posledice izstopa iz sistema DDV po zaključku projekta

SKLOP 4. Kaj mora o izvajanju projektov vedeti računovodja?
Predavateljica:
mag. Jana Trbižan

Osnove izvajanja projektov | Oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore | Dejanski stroški | Poenostavljene možnosti obračuna stroškov | Postopki odobravanja sredstev

SKLOP 5. Računovodska obravnava projektov
Predavateljica:
mag. Jana Trbižan

Kako voditi ločene knjigovodske podatke o projektu | So projekti javna služba ali tržna dejavnost? | Knjiženje projektov | Knjiženje v primeru več partnerjev pri izvajanju projekta | Je treba tudi splošne stroške organizacije razporejati po projektih? | Časovne razmejitve | Posledice presežka prihodkov ali odhodkov pri projektu | Kaj mora računovodja storiti po oddaji zahtevka za izplačilo | Kdaj vzpostaviti terjatev do financerja | Izpisi knjigovodskih kartic za potrebe projektov

SKLOP 6. Pogoste napake pri izvedbi, administriranju in knjiženju projektov
Predavateljica:
mag. Jana Trbižan

Napake pri pripravi vloge | Napake pri poročanju | Napake pri knjiženju projektov | Kako se izogniti napakam

Posvetovanje vodita mag. Jana Trbižan in Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Izvedba izobraževanja bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebne zaščitne ukrepe. Prosim, da upoštevate navodila NIJZ in v zaprte prostore vstopate z masko.

Zaradi vse slabših epidemioloških razmer smo se zaradi varnosti udeležencev odločili, da bomo posvetovanje izvedli le v digitalni obliki. Hvala za razumevanje.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si