ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | torek, 26. oktober 2021

IzobraževanjaRFR

DNEVI RAČUNOVODIJ

Računovodenje v času nerealnih pričakovanj

Dogodek v digitalni izvedbi, april 2021
Predavanja strokovnjakov in digitalno druženje

Dnevi računovodij so tradicionalni osrednji strokovni dogodek za vse, ki delujejo na področjih računovodstva, davščin in financ.

Teme in dileme letošnjih Dnevov računovodij so ključne za kakovostno razumevanje našega dela v izjemnih razmerah.

Zato smo tem vsebinam namenili letošnjo, žal le digitalno izvedbo Dnevov računovodij. Digitalni format pa ima tudi veliko prednost – če se srečanj v Portorožu niste utegnili udeležiti zaradi časovne stiske, si lahko vsa letošnja predavanja ogledali takrat, ko imate čas zanje, na svoji najljubši napravi.
SKLOP 1 Računovodja ne sme biti “deklica za vse”
Predavatelj:
mag. Jana Trbižan, Zveza RFR

V praksi se od računovodij vse prepogosto pričakuje, da opravljajo tudi neračunovodsko delo. To lahko v skrajnih primerih pripelje do tega, da jim zmanjka časa za kakovostno opravljanje nalog računovodstva. Kako pa naj računovodja deluje, da bo njegovo ravnanje skladno s poklicno etiko računovodij, hkrati pa bo utrdil položaj računovodje v organizaciji?

SKLOP 2 Kako se z naročnikom dogovorimo o obsegu in ceni računovodske storitve
Predavatelj:
Ksenija Prosen, ROCON d.o.o.

Temelj vsakega uspešnega poslovnega odnosa je uravnotežen dogovor, s katerim se strinjata oba udeleženca. V njem je treba pravice in dolžnosti udeležencev uskladiti tako, da dogovor koristi obema. Dogovor o opravljanju računovodskih storitev mora vrsto in ceno storitev opredeliti na način, ki ne dopušča dvoma. Predvideti je treba tudi, kako bomo ravnali v primeru, ko se obseg opravljenih storitev spremeni, in kako tedaj, ko stranki dogovora ne upoštevata.

SKLOP 3 Kako naredim dober vtis na videosestanku
Predavatelj:
Anja Križnik Tomažin, univ. dipl. ekon., ANFIMA d.o.o.

Dogodki preteklega in letošnjega leta so od vseh nas zahtevali hitro prilagoditev in prehod na oddaljen način poslovnega komuniciranja. To pa je od nas zahtevalo nova znanja. Oddaljen način komuniciranja bo marsikatero podjetje ohranilo tudi v prihodnosti, saj virtualna komunikacija prinaša marsikatere prednosti. Izkoristite te prednosti in se naučite, kako verodostojno, suvereno in zanimivo komunicirati ter narediti dober vtis na videosestanku.

SKLOP 4 Ko bilance zbolijo za korono
Predavatelj:
mag. Andreja Bajuk Mušič, Zveza RFR

Mineva leto dni, odkar smo se začeli spopadati z epidemijo COVID-19. A ta ni postala le zdravstveni, ampak tudi gospodarski problem. Njen vpliv se odraža tudi na računovodskih izkazih organizacij. Če so se organizacije v poslovnem letu 2020 ukvarjale predvsem z računovodsko in davčno obravnavo poslovnih dogodkov, povezanih s prejetimi državnimi pomoči, bodo morale v prihodnje prevetriti svojo izhodno strategijo – presojati o potrebnih oslabitvah finančnih in nefinančnih sredstev, o potrebnosti oblikovanja rezervacij v zvezi z reorganizacijo poslovanja in podobno.

SKLOP 5 Bo DDV po 1. juliju enostavnejši?
Predavatelj:
mag. Mojca Zupančič, Zveza RFR

Pravila obračunavanja DDV se bodo ponovno spremenila. Zakonodajalec poudarja, da gre za poenostavitve, kar načeloma drži, saj za prodaje blaga na daljavo in čezmejne storitve, opravljene končnim potrošnikom, v drugih državah članicah ne bo več potrebna identifikacija. Nove in dopolnjene posebne ureditve DDV pa bo treba pravilno in pravočasno vpeljati v poslovanje zavezancev.

SKLOP 6 Fleksibilno zaposlovanje brez prekarnosti
Predavatelj:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik, zunanja sodelavka Zveze RFR

Fleksibilno zaposlovanje ni nič drugega kot pravilna uporaba različnih zakonitih oblik dela. Ko pa gre fleksibilnost čez rob, nastane prekarnost. Takrat pa je to znak, da delovnopravna pravila v praksi udejanjamo narobe. Do katere mere smo lahko v organizaciji iznajdljivi in kje se začne izkoriščanje zakonodaje in neozaveščenosti delavcev?
Prijava na dogodek ni več možna.

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si