Dobrodošli na strani izobraževanj Zveze RFR.

Za dostop do vaših izobraževanj se morate prijaviti.

Prijava
Loading...
POSVETOVANJE 5/22

Računovodski in davčni vidiki izvajanja osebne asistence

Posvetovanje bo od 14. aprila 2022 na voljo v digitalni izvedbi.
Organizacije, ki izvajajo osebno asistenco, se srečujejo z mnogimi izzivi pri računovodski in davčni obravnavi svojega delovanja. Čeprav so viri njihovega financiranja in prihodkov lahko različni (iz proračuna, od uporabnikov in iz drugih virov), morajo poskrbeti za to, da bo knjiženje skladno z računovodskimi standardi in davčnimi predpisi. Zaradi namenske rabe sredstev morajo tovrstne organizacije poskrbeti tudi za dogovorjene postopke, ki jih izvedejo revizorji.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Na posvetovanje vabimo vse, ki za izvajalce osebne asistence vodijo računovodstvo in pripravljajo izkaze, letna poročila za namene statistike ter finančno poročilo za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Posvetovanje priporočamo tudi tistim, ki so pri izvajalcih osebne asistence odgovorni za poslovanje (direktorjem, predstojnikom, organom upravljanja), in njihovim revizorjem.

 
PROGRAM POSVETOVANJA

SKLOP 1. Izhodišča za računovodenje (mag. Andreja Bajuk Mušič)
Kaj predstavlja osnovo za računovodenje – SRS ali ZR? | Osnovne predpostavke računovodenja | Splošna pravila pripoznavanja prihodkov in odhodkov | Splošna pravila pripoznavanja sredstev in obveznosti | Ugotovitev poslovnega izida in knjiženje 

SKLOP 2. Posebnosti računovodske obravnave (mag. Andreja Bajuk Mušič)
Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Odstopljeni/oproščeni prispevki | Pripoznavanje donacij/subvencij za OS | Vračilo "dobička" ministrstvu | Drugi dogodki

SKLOP 3. Posebnosti obračuna DDV in DDPO (dr. Matjaž Prusnik)
Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV | Zaračunavanje osebne asistence v sistemu DDV | Identifikacija za DDV | Odbitek DDV in odbitni delež | Nepridobitna dejavnost in obračun DDPO 

SKLOP 4. Upravičeni stroški po Pravilniku o osebni asistenci za leto 2022 (mag. Jana Trbižan)
Kako razlikovati med stroški po 28. in 29. členu pravilnika | Osnovna plača | Dodatki | Povračila stroškov pri delu | Nadomeščanje osebnih asistentov | Stroški dela strokovnih vodij in usklajevalcev | Samostojni podjetnik, ki delo opravlja kot osebni asistent | Stroški, povezani s poslovnimi prostori | Amortizacija | Stroški materiala, storitev in drugi stroški | Kaj pomeni omejitev največ 15 % cene ure storitve osebne asistence | Kdaj gre za upravičene in kdaj za neupravičene stroške

SKLOP 5. Finančno poročilo izvajalcev osebne asistence (mag. Jana Trbižan)
Vnos podatkov v poročilo | Prihodki | Stroški po 27. členu pravilnika | Stroški po 28. členu pravilnika | Kam vpisati upravičene in kam neupravičene stroške | Postavke drugih dejavnosti | Pojasnila | Kontrola podatkov

SKLOP 6. Revidiranje in izvajanje dogovorjenih postopkov (dr. Marjan Odar)
Sklenitev posla o opravljanju dogovorjenih postopkov | Revizor mora preveriti pravilnost izkazovanja prejema in uporabe javnih sredstev | Revizorjevo poročanje 

Posvetovanje vodijo mag. Andreja Bajuk Mušič, dr. Matjaž Prusnik, mag. Jana Trbižan in dr. Marjan Odar.
CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.
Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki paketa Posvetovanja digital ali Posvetovanja plus se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.
Za udeležbo na živem dogodku morate naročniki paketa Posvetovanja v živo ali Posvetovanja plus potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.
Če posvetovanje v živo odpade, boste naročniki paketa Posvetovanja v živo po elektronski pošti prejeli povezavo do digitalne izvedbe posvetovanja. Povezava je veljavna 30 dni. Naročniki paketa Posvetovanja plus pa dostopate do digitalnih posvetovanj neomejeno v času naročnine.

 
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si