ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | torek, 26. oktober 2021

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 04/21

Vse posebnosti obračuna DDPO za leto 2020

Posvetovanje v digitalni izvedbi, februar 2021
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. februarja 2021.

Čeprav obračun davka od dohodkov pravnih oseb temelji na izkazu poslovnega izida, se pri pripravi tega obračuna srečujemo s številnimi posebnostmi – zaradi njih se poslovni izid in davčna osnova razhajata. V letu 2020 pa se bomo prvič srečali tudi z omejitvijo upoštevanja davčnih olajšav in nekaterih drugih upravičenj ter z državno pomočjo in njenim vplivom na davčno osnovo.

Digitalna izvedba posvetovanja vam bo omogočila udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na svoji najljubši napravi, ter seveda tudi prihranek časa in potnih stroškov.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki pripravljate obračun davka od dohodkov pravnim osebam, tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Zaradi sorodnih pristopov pri obravnavi davčnih posebnosti ga priporočamo tudi tistim, ki obračunavate davek od dejavnosti fizičnih oseb.
1. Splošno o izračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Predavatelj:
Dr. Matjaž Prusnik

Davčni zavezanci in davčna stopnja | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Vpliv državnih pomoči na davčno osnovo | Omejitev zmanjševanja davčne osnove | Obravnava davčne izgube | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka

2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine
Predavatelj:
Dr. Matjaž Prusnik

Amortizacija in odpis | Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin | Amortizacija in oslabitev dobrega imena | Amortizacija pravice do uporabe sredstva (najemi)

3. Prevrednotenja in odprava napak
Predavatelj:
Dr. Matjaž Prusnik

Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti ter odpisi poslovnih terjatev in obveznosti | Prevrednotenje zalog | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

4. Nepriznani odhodki in nekateri omejeno priznani odhodki
Predavatelj:
Dr. Mateja Drobež Tomšič

Davčno nepriznani odhodki | Poslovno nepotrebni odhodki | Reprezentančni stroški in stroški nadzornih organov| Stroški dela skupaj s povračili stroškov (tudi napotenih) | Rezervacije in aktuarski preračuni | Odprava dvojne obdavčitve in neobdavčitve

5. Poslovanje med povezanimi osebami
Predavatelj:
Dr. Mateja Drobež Tomšič

Poslovanje s povezanimi osebami pri prodaji blaga in storitev | Dajanje in prejemanje posojil med povezanimi osebami | Tanka kapitalizacija pri prejetih posojilih

6. Davčne olajšave
Predavatelj:
Dr. Mateja Drobež Tomšič

Splošno o davčnih olajšavah z novostmi |Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje | Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | Olajšava za donacije

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Naročniška številka je navedena na zadnjem računu Zveze RFR. Če naročate prvič, pustite polje prazno.
Naročniška številka:
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si