• AKTUALNO
  POSVETOVANJE 12/21

  Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022

  Digitalna izvedba (od 10. decembra)
  Na posvetovanju bomo obravnavali ključne davčne novosti, ki vplivajo na najbolj aktualne teme ob prehodu v novo poslovno leto – na izplačila nagrad, vračila pomoči, darila, vidik DDV in podobne. Spoznali boste devet sprejetih interventnih zakonov in pogoje, pod katerimi državne pomoči ne bo treba vrniti. Predstavili bomo ugodnejšo davčno obravnavo izplačil za poslovno uspešnost pa tudi kako lahko na to izplačilo vplivajo interventni ukrepi. Predstavili bomo tudi vpliv prejete državne pomoči oziroma vračila na obdavčitev z akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Na posvetovanju bomo pregledno predstavili področje obdavčitve daril pa tudi novosti pri obdavčitvi z DDPO.

  Posebno pozornost bomo namenili dilemam, ki jih je v praksi povzročila uveljavitev novih in spremenjenih posebnih ureditev za prodajo blaga na daljavo in opravljanje storitev končnim potrošnikom v drugih državah članicah. Opozorili bomo na morebitne zamude pri identifikaciji v posebne ureditve ter obdelali najpogostejše zmote in napake glede ureditev VEM.
  Informacije in prijava
 • AKTUALNO
  POSVETOVANJE 11/21

  Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

  Digitalna izvedba (od 17. novembra)
  Zaključevanje poslovnega leta 2021 bi moralo miniti v mirnejšem duhu kot v preteklih letih. Kljub vsemu ne moremo mimo učinka, ki ga je oziroma bo epidemija COVID-19 pustila v računovodskih izkazih organizacij. Zato bomo na posvetovanju osvetlili računovodska pravila, ki veljajo za oslabitev sredstev, s poudarkom na slabitvah, ki so posledica epidemije. Pregledali bomo tudi splošna pravila, ki veljajo za pripoznavanje prihodkov. Kar nekaj ukrepov državnih pomoči je vezanih na (ne)doseganje prihodkovnega kriterija. Posledično je pomembno, da organizacije prihodke pripoznajo ne le v pravilnem obdobju, pač pa tudi v pravilni velikosti. Obravnavali bomo tudi področje najemov. Dve leti minevata od uvedbe prenovljenih računovodskih pravil njihovega pripoznavanja pri najemnikih. V praksi pa se pojavljajo številni dogodki, ki zahtevajo jasne odgovore v zvezi z vlaganji v najeta sredstva in v zvezi z vključevanjem najemnine v ceno (morebitnega kasnejšega) odkupa najetega sredstva.
  Informacije in prijava
 

Izberite svoj izobraževalni dogodek

Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022
mag. Nina Scortegagna Kavčnik, dr. Mateja Drobež Tomšič in mag. Mojca Zupančič.
Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS
mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.
Priprave na letno poročanje v javnem sektorju
mag. Jana Trbižan in dr. Matjaž Prusnik.
Projekti v javnem sektorju – DDV in računovodska obravnava
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon. in mag. Jana Trbižan
DDV od A do Ž – kratko in jedrnato
mag. Mojca Zupančič in Barbara Prislan
Novosti in spremembe pri DDV, ki so predvidene za 1. julij 2021
mag. Mojca Zupančič, Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., in Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.

 

Ključne prednosti izobraževanja RFR

 

Zakaj računovodje najpogosteje izberejo prav Zvezo RFR?

  
Dogodki z najdaljšo tradicijo v Sloveniji

Izobraževalni dogodki Zveze RFR v sodobni obliki povzamejo vse usmeritve, ki jih potrebujete za delo brez skrbi. Ponujajo vam živ stik z vrhunskimi strokovnjaki in seveda vsakič znova tudi priložnost za klepet s kolegi iz vse Slovenije.
  Najbolj priljubljen ponudnik med računovodji

Izobraževanja Zveze RFR so najbolj iskana in odlično ocenjena ter zaradi večkrat preverjene kakovosti ostajajo izredno priljubljena med računovodji: predstavijo najbolj aktualne vsebine, odgovorijo na ključna vprašanja in vas opozorijo na vse najpomembnejše malenkosti.
     
Ugledni predavatelji

Svetovalci Zveze RFR so prepoznavni strokovnjaki in izkušeni predavatelji, ki znajo zakonske usmeritve in računovodske standarde povezati s praktično uporabnimi napotki. Ker vsakodnevno svetujejo računovodjem in finančnikom, poglobljeno poznajo razmere v praksi in znajo ponuditi nasvet za še tako težko dilemo.
  Izvrstna izvedba

Samo Zveza RFR vam lahko ponudi vsako aktualno temo v dveh formatih – v obliki posvetovanja v živo in v sodobni digitalni izvedbi. Posvetovanja v živo potekajo v sodobnih prostorih in s kakovostno postrežbo, digitalna izvedba pa poteka znotraj udobne spletne aplikacije.
 
 

Posvetovanja Zveze RFR

 

Vaš redni stik s stroko

Približno desetkrat na leto se računovodje iz vse Slovenije srečajo na strokovnih posvetovanjih, na katerih svetovalci Zveze RFR predstavijo novosti, nasvete, tolmačenja in usmeritve. Predstavljene vsebine sledijo najbolj aktualnim dogodkom na področju zakonodaje in najpogostejšim vprašnjem ter dilemam iz prakse. Izbirate lahko med dogodki v živo in digitalno izvedbo, v obeh primerih pa ste lahko gotovi, da boste v nekaj urah ujeli stik z najbolj aktualnimi temami na na področjih računovodstva, davščin in financ.
 

Šole Zveze RFR

 

Vaš redni stik s stroko

Večdnevna izobraževanja so namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Za marsikoga je šola Zveze RFR izvrstna priložnost za temeljno pripravo na profesionalno delo na področjih računovodstva, davščin in financ. Razpisana tema je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato lahko izbirate med programi na začetni in poglobljeni ravni. Šole potekajo v manjših skupinah in v sodobnih učilnicah Zveze RFR, kar vam omogoča sproščeno interakcijo s predavatelji pa tudi z vašimi kolegi iz vse Slovenije.
 
 

Priprava Zveze RFR

 

Varna pot do certifikata

Zveza RFR je specializirana strokovna založba, ki izvaja izobraževalne programe za računovodje z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Kot taka vam omogoča izredno kakovostno pripravo na opravljanje izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) oziroma certificirani računovodja. Na izpite vas bodo pripravljali strokovnjaki iz organizacije, ki je imela vidno vlogo v okviru slovenskega odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine in je sodelovala pri oblikovanju pogojev in programa certificiranja.