• AKTUALNO
  POSVETOVANJE 9/21

  Projekti v javnem sektorju – DDV in računovodska obravnava

  Ljubljana (4. oktober), Maribor (5. oktober) in digitalna izvedba (od 11. oktobra).
  Organizacije, ki razpisujejo in prejemajo nepovratna sredstva za izvajanje projektov iz proračuna Republike Slovenije in EU, imajo velikokrat težave pri obravnavi s tem povezanih poslovnih dogodkov, tako z vidika DDV kot tudi knjiženja. Pri izvedbi, administriranju in knjiženju projektov se tako pri pripravljavcih razpisov kot tudi pri izvajalcih projektov pojavlja veliko dilem.

  Na posvetovanju bomo pojasnili različne promete z vidika DDV in kako jih obravnavati v povezavi s projekti. Pojasnili bomo, kako ustrezno knjižiti poslovne dogodke, povezane s projekti, da bo poraba sredstev dokazljiva tudi s knjigovodskega vidika. Odgovorili vam bomo tudi na pogosta vprašanja, ki si jih zastavljate v povezavi s projekti.
  Informacije in prijava
 • AKTUALNO
  POSVETOVANJE 8/21

  DDV od A do Ž – kratko in jedrnato

  Digitalna izvedba že na voljo
  Obračunani DDV lahko bistveno vpliva na donosnost poslovanja. Osnove DDV bi zato morali poznati vsi, ki sklepajo posle za pravne osebe in zasebnike.

  Napačno razumevanje osnovnih pravil obračunavanja DDV lahko precej vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški lahko mimogrede povečajo tudi za 22 %. Čeprav je večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje.
  Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročijo, da so mnogi posli že od začetka vodeni narobe, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti DDV in ki praviloma pričakujejo, da bodo nastale nepravilnosti "uredili računovodje".

  Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste, računovodje in druge, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin, v katere je vključen tudi vidik DDV.
  Informacije in prijava
 

Izberite svoj izobraževalni dogodek

Projekti v javnem sektorju – DDV in računovodska obravnava
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon. in mag. Jana Trbižan
DDV od A do Ž – kratko in jedrnato
mag. Mojca Zupančič in Barbara Prislan
Novosti in spremembe pri DDV, ki so predvidene za 1. julij 2021
mag. Mojca Zupančič, Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., in Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Povračila stroškov v zasebnem sektorju in napake pri poročanju na obrazcih REK-1
mag. Nina Scortegagna Kavčnik, dr. Mateja Drobež Tomšič
Povračila stroškov v javnem sektorju ter poročanje in popravki obrazcev REK-1
mag. Jana Trbižan, mag. Nina Scortegagna Kavčnik, mag. Mateja Drobež Tomšič
Računovodenje v času nerealnih pričakovanj
mag. Jana Trbižan, Ksenija Prosen, Anja Križnik Tomažin, mag. Andreja Bajuk Mušič, mag. Mojca Zupančič, mag. Nina Scortegagna Kavčnik

 

Ključne prednosti izobraževanja RFR

 

Zakaj računovodje najpogosteje izberejo prav Zvezo RFR?

  
Dogodki z najdaljšo tradicijo v Sloveniji

Izobraževalni dogodki Zveze RFR v sodobni obliki povzamejo vse usmeritve, ki jih potrebujete za delo brez skrbi. Ponujajo vam živ stik z vrhunskimi strokovnjaki in seveda vsakič znova tudi priložnost za klepet s kolegi iz vse Slovenije.
  Najbolj priljubljen ponudnik med računovodji

Izobraževanja Zveze RFR so najbolj iskana in odlično ocenjena ter zaradi večkrat preverjene kakovosti ostajajo izredno priljubljena med računovodji: predstavijo najbolj aktualne vsebine, odgovorijo na ključna vprašanja in vas opozorijo na vse najpomembnejše malenkosti.
     
Ugledni predavatelji

Svetovalci Zveze RFR so prepoznavni strokovnjaki in izkušeni predavatelji, ki znajo zakonske usmeritve in računovodske standarde povezati s praktično uporabnimi napotki. Ker vsakodnevno svetujejo računovodjem in finančnikom, poglobljeno poznajo razmere v praksi in znajo ponuditi nasvet za še tako težko dilemo.
  Izvrstna izvedba

Samo Zveza RFR vam lahko ponudi vsako aktualno temo v dveh formatih – v obliki posvetovanja v živo in v sodobni digitalni izvedbi. Posvetovanja v živo potekajo v sodobnih prostorih in s kakovostno postrežbo, digitalna izvedba pa poteka znotraj udobne spletne aplikacije.
 
 

Posvetovanja Zveze RFR

 

Vaš redni stik s stroko

Približno desetkrat na leto se računovodje iz vse Slovenije srečajo na strokovnih posvetovanjih, na katerih svetovalci Zveze RFR predstavijo novosti, nasvete, tolmačenja in usmeritve. Predstavljene vsebine sledijo najbolj aktualnim dogodkom na področju zakonodaje in najpogostejšim vprašnjem ter dilemam iz prakse. Izbirate lahko med dogodki v živo in digitalno izvedbo, v obeh primerih pa ste lahko gotovi, da boste v nekaj urah ujeli stik z najbolj aktualnimi temami na na področjih računovodstva, davščin in financ.
 

Šole Zveze RFR

 

Vaš redni stik s stroko

Večdnevna izobraževanja so namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Za marsikoga je šola Zveze RFR izvrstna priložnost za temeljno pripravo na profesionalno delo na področjih računovodstva, davščin in financ. Razpisana tema je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato lahko izbirate med programi na začetni in poglobljeni ravni. Šole potekajo v manjših skupinah in v sodobnih učilnicah Zveze RFR, kar vam omogoča sproščeno interakcijo s predavatelji pa tudi z vašimi kolegi iz vse Slovenije.
 
 

Priprava Zveze RFR

 

Varna pot do certifikata

Zveza RFR je specializirana strokovna založba, ki izvaja izobraževalne programe za računovodje z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Kot taka vam omogoča izredno kakovostno pripravo na opravljanje izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) oziroma certificirani računovodja. Na izpite vas bodo pripravljali strokovnjaki iz organizacije, ki je imela vidno vlogo v okviru slovenskega odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine in je sodelovala pri oblikovanju pogojev in programa certificiranja.