Dobrodošli na strani izobraževanj Zveze RFR.

Za dostop do vaših izobraževanj se morate prijaviti.

Prijava
Loading...

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.izobrazevanjaRFR.si

Veljavnost od maja 2021
 
1. Uvodna določila
 
1.1 Predmetni splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.izobrazevanjarfr.si opredeljujejo pogoje uporabe navedenega spletnega mesta oziroma pravice in obveznosti med Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5147271000 (v nadaljevanju: »Zveza RFR« in »skrbnik«) in uporabnikom tega spletnega mesta www.izobrazevanjarfr.si (v nadaljevanju: »Splošni pogoji uporabe«)

1.2 Spletno mesto  predstavlja vse spletne strani v okviru spletnega naslova (v nadaljevanju: »Spletno mesto«).

1.3 Splošni pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike Spletnega mesta. Uporabnik Spletnega mesta je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče Spletno mesto (v nadaljevanju: »Uporabnik«).
 
2. Predstavitev in uporaba

2.1 To spletno mesto so pripravili Zveza RFR in skrbnik spletnega mesta podjetje MMstudio (PE Ljubljana, Vodovodna cesta 92a, 1000 Ljubljana).

2.2 Spletno mesto vsebuje predstavitev izobraževanj in same vsebine izobraževanj v video obliki.

2.3 Podatki in izobraževanja, zbrani na tej spletni strani, so bili pripravljeni natančno in skrbno, a kljub temu obstaja možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak, za kar se vam opravičujemo. Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov urednistvo@zvezarfr.si.

2.3 Uporabnik lahko dostopa do spletnega mesta na podlagi osebne RFR-številke in gesla ter pod pogojem, da je sklenil ustrezno naročniško razmerje ali enkratni nakup za dostop do izobraževanj.

2.4 Vsak Uporabnik se mora registrirati na spletnem mestu Zveze RFR (osebnarfr.zvezarfr.si), da prejme osebno RFR-številko. Z osebno RFR-številko in sklenjenim naročniškim razmerjem ter plačano naročnino mu je omogočen dostop do vsebin, objavljenih na Spletnem mestu.
 
3. Vsebina

3.1 Vse vsebine na spletni strani so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake ter za zamude in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

3.2 Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino, specifikacije in razpoložljivost izobraževanj.
 
4. Delovanje in dostopnost spletnega mesta
 
4.1 Zveza RFR si bo prizadevala vzdrževati Spletno mesto tako, da bo dostopno nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. Zveza RFR si bo ves čas prizadevala zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo Uporabnikom omogočali nemoteno uporabo Spletnega mesta.

4.2 Zveza RFR si pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli predhodnega obvestila Uporabnikom prekine dostop do Spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja ali zamenjave opreme, višje sile, ipd.

4.3 Zveza RFR ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se Uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do Spletnega mesta.
 
5. Podpora uporabnikom

5.1 Zveza RFR v svojem delovnem času Uporabnikom zagotavlja brezplačno podporo v zvezi z uporabo Spletnega mesta, in sicer na telefonski številki: 080 1957 in elektronskem naslovu: podpora@zvezarfr.si.

5.2 Zveza RFR si prizadeva nuditi podporo Uporabnikom iz člena 5.1 teh Splošnih pogojev uporabe takoj oziroma v primeru zahtevnejših oblik podpore v ustreznem času.

6. Pravice intelektualne lastnine
 
6.1 Vsi podatki in podobe na Spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: »ZASP«), Zakonom o industrijski lastnini-1 (v nadaljevanju: »ZIL-1«) in drugo veljavno zakonodajo.

6.2 Znaki RFR, ZRFR in rfr.si so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po ZIL-1. Vse zbirke podatkov so podatkovna baza v smislu določil ZASP, zbirke dokumentov na Spletnem mestu – v celoti in kot posamezni deli sistema – so varovane z avtorsko pravico avtorja oziroma imetnika avtorske pravice in z drugimi predpisi (varstvo konkurence itd.).
 
6.3 Posamezne enote v zbirkah Spletnega mesta, ki so avtorsko delo (npr. avtorski posnetki in gradivo ter odgovori na vprašanja udeležencev), so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja oziroma imetnika. Avtorsko varstvo Spletnega mesta, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne Uporabnikom, obsega varstvo v skladu z ZASP. Za posamezne enote zbirk Spletnega mesta, ki so avtorsko delo, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (reproduciranje v knjigi, objava na naročnikovem oziroma uporabnikovem strežniku itd.) so izrecno prepovedane. Prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedani:
 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkov Spletnega mesta
 • uporaba podatkov in vsebin Spletnega mesta v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese avtorja oziroma imetnika avtorske pravice (uporaba čistopisov predpisov prek okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
 • odstranitev ali zamenjava znakov RFR, ZRFR, rfr.si, kadar se pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh itd. ter
 • strojno oziroma avtomatizirano kopiranje, črpanje, repliciranje, pregledovanje in analiziranje vsebin ali zbirk podatkov, objavljenih na Spletnem mestu, ali pregledovanje, analiziranje, razstavljanje, spreminjanje ali zlonamerna ter nepooblaščena uporaba programske kode Spletnega mesta s programskimi in drugimi orodji, ki omogočajo razkrivanje tehničnih in poslovnih skrivnosti, ki so del zasnove Spletnega mesta.
6.4 Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spreminjati, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

6.5 Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez predhodnega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

6.6 Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani, so last Zveze RFR, partnerskih podjetij ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršenkoli način brez pisnega dovoljenja Zveze RFR ali partnerskih podjetij ali tretje stranke glede na posamezen primer je prepovedana

7.0 Izobraževanja
 
7.1 Vsa izobraževanja, navedena na tej spletni strani, so izključno informativne narave. Dejstva, navedena v posameznem izobraževanju, so se morda spremenila, zato jih je treba preveriti.

8.0 Uporaba piškotkov
 
8.1 Skrbnik spletnega mesta uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

8.2 Seznam piškotkov, ki so uporabljeni na spletni strani:
 
 
Piškotek Domena Tip Opis Veljavnot
_pk_uid piwik.mmstudio.si Analiza obiska Piškotek se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta. 1 leto in 27 dni
_ga_4NK09PDXYP .izobrazevanjarfr.si Analiza obiska Piškotek se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta. 2 leti
_ga .izobrazevanjarfr.si Analiza obiska Piškotek se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta. 2 leti
PHPSESSID www.izobrazevanjarfr.si Obvezen PHPSESSID je lastni piškotek. Namenjen je za vodenje seje obiskovalca. Čas obiska/seja uporabnika
FTL .izobrazevanjarfr.si Obvezen FTL Je lastni piškotek. Namenjen je za vodenje seje obiskovalca. Čas obiska/seja uporabnika

9.0 Osebni podatki/uporabniški podatki
 
9.1 Podatke, ki jih skrbniku spletnega mesta posredujete prek spletne strani, lahko Zveza RFR in partnerska podjetja uporabljajo za potrebe informiranja in izobraževanja ter neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

9.2 V skladu z naravo takšnih informacij poskušajo Zveza RFR oziroma njena partnerska podjetja in skrbnik spletnega mesta po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam.

9.3 Osebni podatki se hranijo do preklica soglasja. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.

9.4 Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo spleta kot medija, prek katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s skrbnikovo spletno stranjo. Skrbnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi od uporabnika posredovanimi podatki in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

10. Omejitev uporabe slik na spletnih straneh

10.1 Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov urednistvo@zvezarfr.si.

10.2 V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:
 • spletna stran izobrazevanjarfr.si ter znamke partnerskih podjetij in njihove izdelke prikazuje v pozitivni podobi;
 • spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva;
 • uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.);
 • dovoljena je le reprodukcija slik; reprodukcija oblike in videza te skrbnikove spletne strani ni dovoljena;
 • število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani;
 • lastnik avtorskih pravic je skrbnik spletnega mesta in »Copyright © Zveza RFR«;
 • z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo skrbnik lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s spletne strani na spletno stran posameznika oz. organizacije.
11.0 Hiperpovezave
 
Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

12.0mejitev odgovornosti
 
Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do skrbnikove spletne strani ali njeno uporabo, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene prek skrbnikove spletne strani.
 
13.0 Analitika
 
Za spremljanje in analizo uporabe naše spletne strani uporabljamo storitev tretjega ponudnika spletnih strani:

Google analitika

Google analitika je spletna stran za spletno analitiko. Njihovo stran s politiko zasebnosti lahko obiščete na spletnem naslovu https://policies.google.com/privacy.

14.0 Posodabljanje pogojev uporabe
 
Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

15.0 E-novice in privolitve
 
15.1 Na Zvezi RFR sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

15.2 Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje e-novic o aktualnih dogodkih, trendih in novicah Zveze RFR se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. Prav tako se z izpolnitvijo obrazca za prijavo na izobraževanja uporabnik strinja s prejemanjem e-novic in prej omenjenim posredovanjem podatkov. V tem primeru sta to e-pošta in IP-naslov naprave, s katere se prijavlja.
Ob prijavi ima uporabnik možnost, da se strinja z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] (OBVEZNO) Privolitev za prejemanje obvestil novic o aktualnih dogodkih, trendih in drugih zanimivostih ter vabil na izobraževanja Zveze RFR velja do preklica in obsega:
 • uporaba podatkov za pošiljanje rednih e-novic;
 • uporaba podatkov za občasno pošiljanje drugih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in podobno;
 • izvoz, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novičk;
 • obdelava podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku);
 • izvoz, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na strani izobrazevanjarfr.si, izvajati kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na strani izobrazevanjarfr.si, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin;
 • vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

16.0 Vaše pravice na podlagi danih privolitev
 
16.1 Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov urednistvo@zvezarfr.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

16.2 Poleg tega ima tudi
 • pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da izobrazevanjarfr.si brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da izobrazevanjarfr.si brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • pravico do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da izobrazevanjarfr.si omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe ter v primerih, ko izobrazevanjarfr.si njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • pravico do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval izobrazevanjarfr.si v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico, da izobrazevanjarfr.si te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo;
 • pravico posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov,
Posameznik ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na podlagi zakonitih interesov), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb.
Zveza RFR preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več;
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

17.0 Postopek uveljavljanja pravic
 
17.1 Uporabnik/-ca je s podpisom privolitve seznanjen/-a, da lahko vse naštete zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki posreduje upravljavcu na e-naslov urednistvo@zvezarfr.si.

17.2 Seznanjen/-a je tudi, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika storitev izobrazevanjarfr.si zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le, če dokaže, da ga/jo ne more zanesljivo identificirati.

17.3 Seznanjen/-a je tudi, da mora upravljavec na zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z omenjenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si